Aktualności

03.05.2019
Certfikat akedytacyjny Ministra Zdrowia

Z przyjemnościa informujemy, że 10.04.2019 roku Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Rdy Akredytacyjnej udzielił  "VITA" Zespół Lekarza Rodzinnego Spółka Cywilna Elżbieta Tomiak i Wspólnicy akredytacji. Nasz jednostka spełniła wymogi jakości określone w standardach akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


pokaż wszystkie wiadomości ››