Aktualności

25.09.2020
DLACZEGO TELEPORADY

Do podstawowych przesłanek kierujących działaniami każdego lekarza należy m. in.: niesienie pomocy wszystkim potrzebującym i przede wszystkim nieszkodzenie. Te dwie przesłanki wyznaczają również nasze postępowaniem w okresie pandemii.

Staramy się zabezpieczyć Państwa-Pacjentów przed ryzykiem niepotrzebnego zakażenia. Z tego powodu preferujemy jako formę pierwszego kontaktu z Wami teleporadę. W trakcie teleporady próbujemy ustalić najlepsze postępowanie. Jeżeli zgłaszane problemy wymagają osobistego spotkania ustalamy  termin wizyty. W ten sposób ograniczamy ryzykowne kontakty wielu chorych przychodzących do poradni i oczekujących w poczekalni. Zarówno w trakcie teleporady, jak i osobistej wizyty, zlecamy niezbędne badania dodatkowe.

Taka organizacja pracy umożliwia ciągłe sprawowanie opieki, w tym profilaktycznej nad zdrowymi dziećmi (np. szczepienia, badania bilansowe).  Czujemy się odpowiedzialni za naszych przewlekle chorych podopiecznych. To dla nich chcemy uniknąć także niepotrzebnych zakażeń lekarzy i pielęgniarek pracujących w praktykach POZ.

Wymienione wyżej zasady są podstawowym motywatorem dla wszystkich naszych działań. Informujemy o nich pacjentów, innych lekarzy specjalistów oraz urzędników Ministerstwa Zdrowia.

STOWARZYSZENIE  KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE: LIST OTWARTY DO PACJENTÓWW SPRAWIE POSTĘPOWANIA W PANDEMII Warszawa, 26.09.2020

 

                                                                                                                                 
 

 


pokaż wszystkie wiadomości ››