Nasze laboratorium

Wykaz badań odpłatnych

Pobierz plik >>

Wykaz badań laboratoryjnych i obrazowych, na które bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ może skierować lekarz rodzinny:

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, 
 • płytki krwi,
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód, 
 • potas,
 • wapń całkowity,
 • żelazo,
 • stężenie transferyny,
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL.
 • żelazo– całkowita zdolność wiązania - TIBC,
 • PSA,
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • FT3,
 • FT4,

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne

 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczyc i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek
 • USG moczowodów i pęcherza
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
Kolonoskopia, gastroskopia